Condensatieketels op gas

Condensatieketels op gas maken niet alleen optimaal gebruik van de geleverde energie, maar benutten in tegenstelling tot traditionele ketels ook de warmte in de rookgassen, die anders door de schoorsteen verdwijnt.

Het rendement van condensatieketels

Hr-ketels hebben een veel hoger rendement, wat leidt tot lagere verwarmingskosten en minder uitstoot van gassen. Onze gasgestookte condensatieketels zijn natuurlijk geschikt voor zowel verwarming als warmwaterproductie.

De voordelen van een condensatieketel van Vaillant:

  • Optimaal energierendement: tot wel 98 %
  • Aanzienlijk minder roet en deeltjes bij verbranding via condensatietechnologie
  • Tot 35% lager verbruik ten opzichte van een oude verwarmingsinstallatie
  • Lage investeringskosten
  • Flexibele uitbreiding, bijv. met zonnepanelen, warmtepompen, buffertanks en thermostaten

Hoe werkt een condensatieketel?

In een condensatieketel wordt het water verwarmd door de verbrandingswarmte, net als bij niet-condenserende ketels. De vrijkomende rookgassen worden normaal door de schoorsteen afgevoerd, waardoor de energie in het rookgas verloren gaat. Met de condensatietechnologie worden deze gassen, die voor een groot deel uit hete waterdamp bestaan, wel benut. De warmte-energie wordt uit het rookgas gewonnen en aan het verwarmingscircuit afgegeven.

Om de energie uit de waterdamp te halen, moet deze condenseren. Dat gebeurt bij een temperatuur die lager is dan 56°C De condensatieketel koelt de stoom via een speciaal ontworpen warmtewisselaar. De gewonnen energie wordt gebruikt om het koude verwarmingswater voor te verwarmen. Het warme water stroomt vervolgens door de eerste warmtewisselaar, waar het verder wordt opgewarmd tot de gewenste temperatuur. Tijdens dit proces ontstaan kleine hoeveelheden condensatiewater die moeten worden afgevoerd. De zuurgraad van het afvalwater is echter zo laag dat het zonder verdere neutralisatie via het normale rioleringssysteem kan worden weggeleid.